Kontakt

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach

43-220 Bojszowy ul. Św. Jana 41

NIP: 646-23-91-819

Telefon/Fax : 32/ 218 91 55

Telefon : 795 120 222

Biuro : 32 326 46 46

Kierownik GZOZ:  Urszula Tatoj